adobe-spark-post

Enjoy Bonusguide

Nu finns Enjoy Bonusguide för 2020 att köpa hos Marie Forsman på Polisförbundets expedition på Ernst Fontells Plats.

Priset är 395 kr och behållningen går genom Kamratskapsfonden till medlemmar och deras familjer som drabbats av olycksfall eller sjukdom. 

Vid frågor kontakta Marie på tel. 010-5653951

Föreläsningar via sensus

Tack vare Polisförbundets samarbete med Sensus kan vi erbjuda medlemmar att delta på Sensus föreläsningar. Vid inträde står Polisförbundet Väst för kostnaden. Vill du veta mer om föreläsningarna så finns utförligare beskrivningar på Sensus hemsida: www.sensus.se  -  sök där upp aktuell föreläsning och anmäl dig direkt på nätet eller kontakta dem på telefon 031-708 39 50. 

Föreläsningar i Västra Götaland:
https://www.sensus.se/Evenemang/?page=1&query=f%C3%B6rel%C3%A4sning 

Föreläsningar i Halland:
https://www.sensus.se/Evenemang/?page=0&county=Hallands+l%C3%A4n

Så funkar Polisförbundets pensionsrådgivning

Pensionen består av flera delar och genom att göra bra val kan du få ut så mycket som möjligt av dina intjänade pengar. För att hjälpa dig i detta erbjuder Polisförbundet en kostnadsfri rådgivning.

Tjänsten tillhandahålls av det oberoende företaget Lifeplan genom Polisförbundets avtal med Benify. Du får ett personligt placeringsråd baserat på hur just din situation ser ut. Till skillnad från rådgivning som tillhandahålls av banker och försäkringsbolag har Lifeplan inga kopplingar till de placeringar som rekommenderas. Det råd du får baseras på faktorer som din ålder, dina tidigare val och vilken risk du är beredd att ta.

Så här går det till:

 • Du loggar in på Polisförbundets förmånsportal med hjälp av de inloggningsuppgifter du fick hemsänt i juni. Har du dem inte till hands finns alltid möjlighet att fråga din närmaste fackliga företrädare eller ringa Polisförbundets växel på 08-676 97 00.
 • Lifeplan ber dig sedan att skicka in en informationsfullmakt. Det gör du via e-legitimation. Du ger då Lifeplan rätt att hämta in uppgifterna från dina försäkringsbolag. Fullmakten ger inte Lifeplan rätt att agera eller ändra något. De får endast ta del av information om dina försäkringar.
 • Efter tre-fyra veckor har Lifeplan fått din information från försäkringsbolagen. Då sammanställer Lifeplan hur din pensionssituation ser ut.
 • Därefter loggar du in på nytt och får då en rådgivning där du får svara på fem frågor som hjälper Lifeplan att bedöma vilken risknivå som passar dig i placeringarna. Utifrån dessa får du ett personligt råd från Lifeplan. Du får färdigifyllda blanketter med namn, personnummer, hur kapitalet ska placeras och sedan är det upp till dig att skicka in dem till försäkringsbolagen.
 • Med jämna mellanrum (tre-fyra gånger per år) får du påminnelser för att hålla koll på de förändringar som sker. Det kan vara att du närmar dig pensionen. Det kan också ha kommit nya fonder, nya försäkringar.

Erbjudandet riktar sig av naturliga skäl endast till yrkesverksamma medlemmar.

FÖRMÅNSPORTAL FÖR MEDLEMMAR

I juni 2017 lanserade Polisförbundet en ny förmånsportal med flera nya medlemserbjudanden.

Yrkesverksamma poliser och polisstudenter som är medlemmar i Polisförbundet fick ett brev hemsänt med inloggningsuppgifter till den nya webbaserade portalen.

Medlemmar i Polisförbundet har många förmåner – bland annat försäkringar, rättshjälp, arbetslöshetsersättning och hjälp inom fackliga kärnfrågor som lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Därtill kan medlemmar ta del av olika rabatter. Utbudet av medlemsförmåner har utökats väsentligt på senare tid.

– Vi är måna om att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Därför lanserar vi en ny tjänst som är exklusiv för medlemmar i Polisförbundet. Genom en särskild förmånsportal kan de ta del av hundratals erbjudanden inom nöje, fritid, shopping och resor. Utöver detta innehåller förmånsportalen en oberoende pensionsrådgivningstjänst, säger kanslichef Björn Kellerth.

Nytt medlemserbjudande från Danske bank

Polisförbundet och Danske Bank har startat ett långsiktigt samarbete. För dig som medlem betyder det att du får exklusiva förmåner och lånevillkor från och med 3 maj.
 
Några exempel:

 • En av marknadens lägsta bolåneräntor från 1,32 %
 • Kontopaket med unik medlemsrabatt
 • VIP-nummer för bästa service
 • Fördelaktiga bil- och båtlån
 • Smidig digital rådgivning

 
Förmånerna är inte tidsbegränsade och du kan snabbt och enkelt ansökas online. 
 
Läs mer och ansök enkelt online på https://danskebank.se/polisforbundet

SEB förbättrar bolåneerbjudandet för medlemmar

SEB kommer att förbättrat sitt bolåneerbjudande till TCO:s medlemmar.
Från och med tisdag den 1 november marknadsanpassar vi vårt bolåneerbjudande till TCO och dess förbund, där Polisförbundet ingår.

 • Vi ändrar från en räntenedsättning på dagens 0,35% till 0,50% (gäller alla bindningstider) vilket innebär en tremånadersränta på f n 1,50%.
 • Observera att erbjudna alliansvillkor är ett tak för vilken ränta medlemmen erbjuds, dock kan kund erhålla lägre ränta om kalkyl så medger.
 • Vid förlängning är det också viktigt att medlemmen påtalar att man är medlem i aktuellt förbund då vi inte får registrera fackförbundstillhörighet enligt lag.

föreläsningar

Polisförbundet Väst är glada att kunna erbjuda alla medlemmar kostnadsfria föreläsningar. Polisförbundet Väst har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med Sensus i region Väst. Vi vill att medlemmar och fackligt förtroendevalda ska få möjlighet till utbildning och inspiration på ett enkelt och kostnadsfritt sätt. För er medlemmar är det bara att anmäla er via sensus.se på den föreläsning ni vill gå på. Viktigt att skriva medlem i Polisförbundet Väst i anteckningsfältet, då blir ni inte betalningsskyldiga utan fakturan går till Polisförbundet Väst. Föreläsningarna går man på på sin fritid. Vi ser detta som ett sätt att utveckla medlemsskapets värde.