adobe-spark-post

VÅR UPPGIFT

Polisförbundet i Förbundsregion Väst företräder alla medlemmar i region Väst. Våra medlemmar finns i yttre tjänst och i inre tjänst, som medarbetare och chefer i olika funktioner.

Vi företräder medlemmarna i gemensamma och individuella fackliga frågor. Vårt mål är att skapa så goda arbetsförutsättningar som möjligt för alla poliser vad avser arbetsmiljö och anställningsvillkor. Vi tror på dialog och samverkan.


VÅRA UTGÅNGSPUNKTER

Att vara ett stöd för våra medlemmar i olika processer.
Att genom kunskap och kompetens vara en respekterad aktör som påverkar det dagliga polisarbetet för medlemmarnas intresse.

Förbundsregion Väst representerar ungefär 3650 poliser. Vi är en region som sträcker sig från Laholm i söder till Åmål i norr. Vi är en styrelse som består av 9 personer och vi sammanträder varje vecka.

Ring oss!
010-56 53 951

Du kan även skicka ett meddelande: