adobe-spark-post

Förbundsområde storgöteborg

Förbundsområde (centralsektion) Storgöteborg har ca 1300 medlemmar och delas för närvarande in i 8 lokalförbundsområden (lokalsektioner) med egna styrelser.

Den fackliga styrelsen för storgöteborg består av 7 personer. Flera av dessa är tillika ordförande i något lokalförbundsområde. Storgöteborgs huvudskyddsombud är en av ledamöterna i styrelsen.

Ordförande
Håkan Bylin, telnr 070-536 80 38

Vice ordförande
Anna Allard, telnr 070-563 81 40

Ordförande Håkan Bylin
Ordförande Håkan Bylin