adobe-spark-post

Regionsstyrelsen

Detta är styrelsen och några av våra arbetsområden.  

Fotograf Thomas Alm ©

Ordförande
Katharina von Sydow
076-8559850
katharina.vonsydow@polisen.se


 

Chefsfrågor-Ledarskap
Opinion
Rättshjälp

 

Vice ordförande 
Fredrik Rudbäck
070-5086571
fredrik.rudback@polisen.se.


Lön
Facklig utveckling
Extern organisation

 

Ledamot
Björn Johnsson
070-6969150
bjorn.johnsson@polisen.se


Regionalt samordnande huvudskyddsombud (RSHSO)
Arbetsmiljö

 

Ledamot
Anders Seilenz
070-3213824
anders.seilenz@polisen.se


Förhandlingsansvarig
Bemanning
Pension

Nationellt uppdrag som valberedare
 

Fo-råd 8-9 okt 2015-30

Ledamot 
Emelie Risberg
072-5872126
emelie.risberg@polisen.se


Sekreterare
Kommunikation
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
 

 Ledamot 
 Kent Darrell
070-5304151
kent.darrell@polisen.se

               
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
 

Ledamot
Mattias Jönsson
073-0793461
mattias.jonsson@polisen.se


Kassör
Facklig utbildning
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
 

Ledamot
Louise Kristensson
073-0387673
louise.kristensson@polisen.se


Jämställdhet/mångfald
Bemanning
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
 

Ledamot
Mats Lundberg  
070-5368027
mats.lundberg@polisen.se


Arbetsmiljö

Nationellt uppdrag som ledamot i Förbundsstyrelsen

Expedition
Marie  Forsman 
010-5653951
marie.forsman@polisen.se