adobe-spark-post

Regionstyrelsen

Ordförande
Katharina von Sydow
076-8559850
katharina.vonsydow@polisen.se


 

Chefsfrågor/Ledarskap
Opinion/Kommunikation
Rättshjälp
Lön
 

Vice ordförande 
Emelie Risberg
072-5872126
emelie.risberg@polisen.se


Opinion/Kommunikation
Jämställdhet/mångfald
Facklig utveckling
Lön

 

Ledamot
Björn Johnsson
070-6969150
bjorn.johnsson@polisen.se


Regionalt samordnande huvudskyddsombud (RSHSO)
Arbetsmiljö

 

Ledamot
Anders Seilenz
070-3213824
anders.seilenz@polisen.se


Förhandlingsansvarig
Bemanning
Pension

Nationellt uppdrag som valberedare
 

Fo-råd 8-9 okt 2015-30

Ledamot 
Magnus Olsen
072-7174760
magnus.olsen@polisen.se


Arbetsmiljö
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
Bemanning

 Ledamot 
 Kent Darrell
070-5304151
kent.darrell@polisen.se

               
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
Lön

Ledamot
Mattias Jönsson
073-0793461
mattias.jonsson@polisen.se


Vice kassör
Lön
Facklig utbildning

 

Ledamot
Louise Kristensson
073-0387673
louise.kristensson@polisen.se


Sekreterare
kassör
Jämställdhet/mångfald
Facklig utveckling
Arbetstid/villkorsavtal
 

Ledamot
Mats Lundberg  
070-5368027
mats.lundberg@polisen.se


Arbetsmiljö

Nationellt uppdrag som ledamot i Förbundsstyrelsen

Expedition
Marie  Forsman 
010-5653951
marie.forsman@polisen.se


 

KONTAKT

Post: Polismyndigheten
            Region Väst
            EFP/Polisförbundet
            405 90 Göteborg

Mail: Polisforbundet.regionvast@polisen.se

Besöksadress: Ernst Fontells plats, Vån 6, Göteborg